Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe

prawo jazdy gliwice kurs prawa jazdy gliwice

Kursy na zawodowe prawo jazdy – świadectwa kwalifikacji

W celu rozszerzenia naszej oferty w zakresie nauki jazdy w Gliwicach postanowiliśmy nawiązać współpracę z Ośrodkiem Doskonalenia Techniki Jazdy Delta, dzięki czemu prowadzimy kursy i kwalifikacje na zawodowe prawo jazdy oraz w zakresie ADR.

Kwalifikacja wstępna do kursu prawa jazdy na kat. C lub kat. D

Cena – tylko 2950 zł (+ 100 zł egzamin państwowy):

280 godzin szkolenia, w tym:

 • 260 godzin zajęć teoretycznych,
 • i 20 godzin zajęć praktycznych.

Ten kurs nauki jazdy jest przeznaczony dla kierowców:

 • kat. C, którzy uzyskali prawo jazdy po 10 września 2009 r. oraz mają mniej niż 21 lat,
 • kat. D, którzy uzyskali prawo jazdy po 10 września 2008 r. oraz mają mniej niż 23 lata.

Na egzamin podsumowujący naukę jazdy składa się 30 pytań jednokrotnego wyboru (20 z części podstawowej oraz 10 z części specjalistycznej). Aby zaliczyć szkolenie, należy odpowiedzieć poprawnie na 16 z 20 pytań w części podstawowej oraz na 5 z 10 w części specjalistycznej. Czas trwania egzaminu – 45 minut.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kursu prawa jazdy do kat. C lub kat. D

Cena – tylko 1850 zł (+ 100 zł egzamin państwowy):

140 godzin szkolenia,w tym:

 • 130 godzin zajęć teoretycznych,
 • 10 godzin zajęć praktycznych.

Ten kurs prawa jazdy jest przeznaczony dla kierowców:

 • kat. C, którzy uzyskali prawo jazdy po 10 września 2009 r. oraz mają więcej niż 21 lat,
 • kat. D, którzy uzyskali prawo jazdy po 10 września 2008 r. oraz mają więcej niż 23 lata.

Na egzamin podsumowujący naukę jazdy składa się 30 pytań jednokrotnego wyboru (20 z części podstawowej oraz 10 z części specjalistycznej). Aby zaliczyć egzamin, należy odpowiedzieć poprawnie na 16 z 20 pytań w części podstawowej oraz na 5 z 10 w części specjalistycznej. Czas trwania egzaminu – 45 minut.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona kursu prawa jazdy do kat. C lub kat. D

Cena – tylko 850 zł (+ 100 zł):

 • 35 godzin szkolenia.

Szkolenie okresowe w ramach nauki jazdy

Cena – tylko 300 zł

Ten kurs nauki jazdy jest przeznaczony dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E przed 10 września2008 r. oraz prawo jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E przed 10 września2009 r. (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 15 kwietnia 2004 r., Dz. U nr 122 poz. 1269 z dnia 31 maja 2004 r.).

Kierowcy ci mogą zdobyć uprawnienia na przewóz rzeczy lub osób, jeśli nigdy takich uprawnień nie posiadali, podejmując kurs prawa jazdy – szkolenie okresowe. Osoby, które uzyskały uprawnienia kat. C1 lub C (patrz rubryka 10 na rewersie prawa jazdy) w okresie od 1 stycznia 2006 do 10 września 2009 r. powinny przejść szkolenie okresowe i wymienić prawo jazdy do 10 września 2014 r.

Kursy na prawo jazdy w zakresie ADR
dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Rodzaje kursów prawa jazdy ADR:

I. Początkowy:

 • podstawowy kurs prawa jazdy – 24 godziny (+1 godzina ćwiczeń na każde 5 osób) – 400 zł,
 • specjalistyczny kurs prawa jazdy – cysterny – 16 godzin – 350 zł,
 • specjalistyczny kurs prawa jazdy kl. 1 – 12 godzin – 350 zł,
 • specjalistyczny kurs prawa jazdy kl. 7 – 12 godzin – 350 zł.

II. Doskonalący:

 • podstawowy kurs prawa jazdy – 16 godzin (+1 godzina ćwiczeń na każde 5 osób) – 300 zł,
 • specjalistyczny kurs prawa jazdy – cysterny – 8 godzin – 250 zł,
 • specjalistyczny kurs prawa jazdy kl. 1 – 5 godzin – 250 zł,
 • specjalistyczny kurs prawa jazdy kl. 7 – 5 hgodzin– 250 zł.

Wymagania wobec kursantów:

 • ukończone 21 lat,
 • posiadane prawo jazdy.

 

Szkolenie obejmuje podstawowy kurs prawa jazdy na przewóz rzeczy i towarów niebezpiecznych wszystkich klas, za wyjątkiem klasy 1 (materiały wybuchowe) i klasy 7 (materiały promieniotwórcze). Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończony 21 rok życia oraz posiadanie prawa jazdy. Kurs jest nazywany „podstawowym”, gdyż jego ukończenie jest wymagane do zdobycia dalszych uprawnień (na cysterny czy klasy 1 i 7). Wydawane świadectwo ukończenia kursu jest ważne przez 5 lat.

Kurs kończy się egzaminem państwowym, składanym przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego. Egzamin polega na rozwiązaniu testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań. Warunkiem zaliczenia egzaminu i otrzymania uprawnień jest prawidłowa odpowiedź na co najmniej 20 pytań.

W kursach specjalistycznych nauki jazdy można uczestniczyć po zakończeniu kursu podstawowego lub równocześnie z nim. Kurs z zakresu przewozu ładunków cysternami trwa 16 godzin na przewóz ładunków cysternami wszelkich klas, za wyjątkiem klasy 1 i 7.

Kursy nauki jazdy w zakresie klas 1 i 7, z uwagi na ich szczególne znaczenie, kończą się egzaminem pisemnym w postaci testu składającego się z 18 pytań -należy udzielić do najmniej 12 poprawnych odpowiedzi. Prosimy, aby zwrócili Państwo uwagę, że ilość przewozów realizowanych w ramach powyższych klas jest znikoma, więc również ilość tego typu kursów w trakcie roku jest ograniczona.

Czas trwania kursu na przewóz rzeczy/towarów niebezpiecznych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 8 godzin lekcyjnych (8 x 45 minut). Szkolenia z zakresu kursu podstawowego oraz specjalistycznego – cystern obejmują również ćwiczenia praktyczne z zakresu tematyki zajęć teoretycznych, a także sposobów udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożaru oraz postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii. W celu przeprowadzenia ćwiczeń, czas trwania kursu przedłuża się o dodatkową godzinę lekcyjną na każde 5 osób.

Egzamin:

Test pisemny jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami dla kursu:

 • podstawowego – 30 pytań (min. 20 odpowiedzi prawidłowych) – czas trwania 60 minut,
 • specjalistycznego (cysterny) – 18 pytań (min. 12 odpowiedzi prawidłowych) – czas trwania 40 minut,
 • specjalistycznego – kl. 1 – 15 pytań (min. 10 odpowiedzi prawidłowych) – czas trwania 30 minut,
 • specjalistycznego – kl. 7 – 15 pytań (min. 10 odpowiedzi prawidłowych) – czas trwania 30 minut.

Egzamin uważa się za zdany, jeżeli osoba egzaminowana udzieli poprawnych odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań z każdego zdawanego testu.

Jeśli masz więcej pytań dotyczących kursów na zawodowe prawo jazdy w Gliwicach, nie wahaj się – zadzwoń